Velkommen / Foreningsinfo / Bestyrelsen / Suppleanter og Revisorer

Suppleanter og Revisorer

Bestyrelsessuppleanter:

1. Suppleant til bestyrelse

Mads Timm Velborg

2. Suppleant til bestyrelse

Finn Støttrup

__________________________________________________________________

Revisorer:

 
Kurt Mølgaard
Egon Schnoor 
Suppleant:
Hans Bjørnstad
Hammershøj og Omegns Jagtforening