Billede fra en hav tur
Del din bedste jagt oplevelse eller billede
Send den til web@hojf.dk - så ligger vi din oplevelse på www.hojf.dk
En skøn aften med hundetræning
Ole Nielsen er dybt koncentreret
Besøg hos Aage Dahl
Flot billede taget d. 16. maj om morgenen
se billedet i fuld format på forsiden
Link på træningssporet

Kommende arrangementer

date Mandag d. 6. december 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 14. december 2021
time 19:00 - 21:30

date Mandag d. 13. december 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 14. december 2021
time 19:00 - 21:30

Bestyrelsen informerer

Kommunejagter 2021
 
Vi har pladser følgende dage:

Bruunshåb 5/11: 2 pladser
Undalslund 12/11: 1 plads
Neckelmamm/Skrikes 26/11: 2 pladser
Undalslund 3/12: 1 plads
Bruunshåb 10/12: 2 pladser
Bruunshåb 7/1 2022: 1 plads 
 
 
Retningslinjer og praktiske oplysninger for deltagelse i de kommunale jagter
Viborg Kommune

Der betales et gebyr pr. deltager på kr. 50,- pr. jagt. Beløbet kan indsættes på konto
reg. nr. 5980, konto nr. 0001136447 senest dagen, før jagten afholdes eller betales til
kassereren inden jagten. Husk at opgive eget navn og foreningsnavn ved indbetaling
på kontoen og kom i god tid, hvis der betales kontant.
Der skal vises jagttegn, hvilket er påkrævet for at deltage. Der må bruges stålhagl på
jagterne.
Der skal bæres rødt hattebånd, og hundene skal være forsynet med klokke.
Der er brug for 6 hunde pr. gang, så alle kan melde sig til med hund. Her gælder først
til mølleprincippet.
Det forventes, at skytten selv køber det vildt, han/hun nedlægger eller eventuelt har
en aftale om, at en anden vil købe det. Der skal betales kr. 25,- pr. kg. råvildt og kr.
30,- for en hare. Fuglevildt aftales efter paraden. Der er tale om kontant betaling for
vildtet, og hvis man ikke har penge nok med, kan der i begrænset omfang lånes af
foreningskassen.
Det er igen i år muligt at tage en nyjæger med, så der må tilmeldes 1 nyjæger ifølge
med en erfaren jæger pr. gang fra hver forening som en ekstra deltager. En nyjæger er
en person, der har fået jagttegn i 2020 eller 2021.
Er der nogen af deltagerne, der kan spille på jagthorn, så tag det med.

Tilmelding med foreningsnavn og navn på deltagerne, hund og eventuelt jagthorn
bedes oplyst til Bjørn Jensen på enghaverne28@fiberpost.dk senest 1 uge før jagten.

Det påhviler formanden fra den enkelte jagtforening at foretage tilmelding og
eventuelt afbud og ikke den enkelte jæger. Hvis der ikke meldes afbud, kan det
betyde, at man mister en plads på næste års jagter.

Da der er tale om heldagsjagter, som starter kl. 9.00, skal man have madpakke med.

Mødesteder
Undalslund: Følg skilte fra Undalslund P-plads på Skivevej
Bruunshåb: P-plads bag Papfabrikken, indkørsel fra Vibækvej
Neckelman: P-plads på højre side af Løgstørvej ca. 1,5 km. fra den store rundkørsel

Valgmøder - invitation fra jægerforbundet

Invitation til HB-kandidatmøder i Kreds 2
Mandag d. 29. november afholdes der ekstraordinært kredsmøde i Kreds 2, med det formål at få valgt kredsens HB-medlem, HB-suppleant og Kredsformand.
På kredens ekstraordinære jægerrådsmøder i uge 41 blev følgende HB-kandidater opstillet:
HB-medlem Lars Christian Rejkjær
Lars Jensen
HB-suppleant Steffen Toft Jensen
(opstiller også til Kredsformand)

Da der er opstillet to kandidater til posten som kredsens HB-medlem, skal der afholdes valg.
Derfor har kredsbestyrelsen og de opstillede kandidater aftalt, at der afholdes tre lokale
valgmøder, hvor kandidaterne vil præsentere sig selv og besvare spørgsmål fra salen.
Valgmøderne afholdes som følgende:
Mandag d. 8. november, Mønsted Kro, Holstebrovej 205, 8800 Viborg, kl. 19 - 21.
Arrangør: Jægerråd Viborg og Jægerråd Skive.

Mandag d. 15. november, Tim Hallen, Åvænget 3, 6980 Tim, kl. 19 - 21.
Arrangør: Jægerråd Holstebro og Jægerråd Ringkøbing-Skjern.

Mandag d. 22. november, Kibæk Krydsfelt, Velhustedvej 12, 6933 Kibæk, kl. 19 - 21.
Arrangør: Jægerråd Ikast-Brande og Jægerråd Herning.

Under møderne er kredsen vært med kaffe og kage. Øl og vand kan købes for egen regning.
Alle DJ-medlemmer i Kreds 2 er velkomne til disse møder.
 
Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen, Kreds 2
Danmarks Jægerforbund
 
 
 
Hammershøj og Omegns Jagtforening